ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​​   និស្សិត​ផ្នែក​​ស្ថាបត្យ​កម្ម​ និង​នគ​រោប​នីយ​វិទ្យា ​មាន​សមត្ថ​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​​ និង ជំនាញ​​ច្បាស់​លាស់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​ នៅ​តាម​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​​ អង្គការ​ជាតិ​ អង្គការ​អន្តរ​ជាតិ​​ និង​​ ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ផ្សេងៗ។​ ពួក​គេនឹង​អាច​ក្លាយ​ទៅ​ជា៖​ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​​ក្រុម​ហ៊ុន​ សំណង់​ អ្នក​រចនាប្លង់​ (ប្លង់​អគា​រ ប្លង់​ទី​សា​ធា​រណៈ​ ប្លង់​រមណីយ​ដ្ឋាន​ ប្លង់​សណ្ឋា​គារ​ និង​ប្លង់​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​...) អ្នក​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ អភិ​វឌ្ឍន៍​ ខេត្ត​ក្រុង​ នាយក​សហគ្រាស​ រដ្ឋ​ និង​ឯក​ជន​...។​ ពិ​សេស​ជាង​នេះ​ និស្សិត​​ភាគ​ច្រើន​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​ងារ​ធ្វើ​មុន​នឹង​ពួក​គេ​បាន​បញ្ចប់​ការ​ សិក្សា។​ នេះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​កិត្យានុ​ភាព​ និង​គុណ​ភាព​អប់រំ​ កម្រិត​ខ្ពស់ ​របស់​ផ្នែក​ស្ថាបត្យ​កម្ម​ និង​នគរោបនីយវិទ្យា​។​